Biurka drewniane Wrocław-Stolarstwo Rękodzielnicze. Stolarstwo Wrocław

Biurko drewniane upowszechniło się w różnych postaciach konstrukcyjnych. W średnich wiekach do łączenia używano połączeń półkrzyżowych oraz czopowych okrągłych z klinem, później gdy biurko stawało się coraz bardziej skrzynią, stosowano połączenia wczepowe proste oraz wczepowe ukośne, potocznie nazywane jaskółczym ogonem. 

Z kolei po XVII wieku do istniejących połączeń dołączono kołki, które scalały elementy poprzez przewiercenia i osadzenia w nich wcześniej rzeczonych. Stolarz Wrocław.

W epoce odrodzenia i późniejszego baroku, biurka drewniane nabrały masywnych, ciężkich kształtów z jednoczesnym wysoce artystycznym zdobnictwem. 

Stosowano wtedy płaskorzeźby, podrzeźbiania oraz dwa sposoby uszlachetniania powierzchni, takie jak intarsje a także inkrustacje. Dzisiaj łączymy bogate style z minimalizmem, prostote z elegancją. Czy w domy czy w pracy, niezastąpione. Biurko z drewna w Stolarstwo Art. Stolarstwo Wrocław. Stolarz Wrocław.

 Warto przyjrzeć się ówczesnej konstrukcji takich "biurek drewnianych". Były typowe biurka drewniane,  w budowie szkieletowej, nogi jednakże były w większości toczone, jako, iż było duże zapotrzebowanie na książki, tak więc, by kopiści mogli pracować, winnością było wyposażać ich w narzędzia pracy.

 Pulpity owe składały się z pochylonego blatu nastawnego, z listwą osadczą, która przytrzymywała woluminy, blokowanego drewnianymi kołkami. 

Przechodząc do dalszych epok, zauważamy, iż pulpit kopisty, powoli zaczyna przybierać obecnie znane nam kształty biurka drewnianego, trzeba jednak nadmienić, że wykształciło się z połączenia pulpitu, stołu i komody w drugiej połowie XVII wieku we Francji. Stolarz Wrocław.

Ileż to czasu czlowiek potrafi spędzić przy tym prostym obecnie meblu. Biurka drewniane nie zawsze takie były. Nie wyglądały jak obecnie.

Używany we Francji i Anglii termin bureau pochodzi od słowa bure, oznaczający typ zgrzebnego płótna, którym w średniowieczu przykrywano stoły i pulpity kancelistów. 

Około XV wieku mnisi kopiści, przepisujący księgi, pracowali na specjalnie do tego przystosowanych pulpitach, prawdopodobnie wykonanych z kawałka drewna dębowego, korzystając jednocześnie ze specjalnego krzesła. Stolarz Wrocław. Biurka drewniane.